Bij je geboorte kan je een voornaam krijgen, waarmee je op latere leeftijd niet zo gelukkig bent. Ook je achternaam kan associaties oproepen, die je onwenselijk vindt. De wens om een naam te veranderen kan veel redenen hebben, natuurlijk ook positieve. Een verandering van een achternaam wordt officieel een geslachtsnaamswijziging genoemd. Aan beide naamsveranderingen zijn voorwaarden verbonden. Dit artikel gaat over het veranderen van je naam. Hoe doe je dat? Wat doe je in het geval van je voornaam en wat voor het veranderen van je achternaam?

Verandering van voornaam

Voor het veranderen van je voornaam ga je naar een rechtbank. Daar dien je een verzoek tot naamsverandering in. De rechter dient te worden overtuigd van de wenselijkheid van de verandering. Het inschakelen van een advocaat is nodig. Voor een minderjarige moet een ouder of anders de voogd het verzoekschrift indienen. De rechtbank neemt zo’n 2 maanden om tot een uitspraak te komen. Die duur heeft te maken met het feit dat de rechtbank advies kan vragen aan de gemeente en/of officier van justitie. Als er geen Nederlandse geboorteakte bestaat, dan laat de rechtelijke uitspraak langer op zich wachten. Na een uitspraak heb je drie maanden de tijd om in beroep te gaan. Bij een positieve uitspraak gaat de naamswijziging na die drie maanden naar de gemeente. Daar wordt die doorgevoerd, inclusief de aanpassing van het BRP. Vervolgens is de wijziging officieel.

Verandering van achternaam

Een verzoek voor de verandering van je achternaam dien je in bij Justis, wat een onderdeel is van het Ministerie van Justitie. Justis doet screening. Een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) wordt ook uitgegeven door Justis. Justis gaat na of je de verandering van achternaam wilt vanwege criminele activiteiten en/of de ontduiking van verantwoordelijkheden. De procedure bij Justis neemt in totaal 9 maanden. Een verzoek kan zowel online als schriftelijk worden ingediend.

Kosten van naamswijziging

De kosten van je naam veranderen zijn voor voor- en achternaam niet gelijk.

Voornaam

Zoals al is genoemd, heb je voor het wijzigen van een voornaam de diensten van een advocaat nodig. Die rekent normaliter een totaalbedrag. Inclusief btw kun je daarbij denken aan zo’n € 900. Daarin zijn echter de griffiekosten van de rechtbank niet inbegrepen. Die bedragen € 305.

Achternaam

De tarieven die Justis toepast voor een wijziging van een achternaam, zijn:
Meerderjarig persoon: € 835
Een of twee minderjarige kinderen: € 835
Meer dan 2 minderjarige kinderen: € 1,670

Categories:

Tags:

Comments are closed